Originálny alebo alternatívny diel?

Použiť originálny alebo alternatívny náhradný diel do Vášho vozidla? Otázka, ktorú rieši každý majiteľ vozidla po skončení záruky vozidla. Prinášame Vám stručnú charakteristiku oboch kategórií dielov.

Alternatívne náhradné diely (neoriginálne, aftermarket)

Alternatívne náhradné diely sú akékoľvek diely, ktoré nepochádzajú priamo od výrobcu vozidla, alebo sa nedodávajú pod značkou vozidla. V prípade ak je alternatívny diel priamou náhradou za originálny diel, mala by byť zachovaná záruka vozidla. Mnoho výrobcov alternatívnych dielov vyrába diely v podobnej, rovnakej, alebo dokonca aj väčšej kvalite, ako sú originálne náhradné diely. Podľa prieskumu sa v slovenských nezávislých autoservisoch používa až 85% alternatívnych dielov. Najdôležitejšie v tomto prípade je, aby bol spotrebiteľ, majiteľ opravovaného vozidla, informovaný o použití neoriginálneho dielu. Keďže je výrobcov neoriginálnych dielov mnoho a vy sa rozhodnete v obchode alebo servise zakúpiť práve neoriginálny diel, uistite sa, že máte do činenia s kvalitným dielom. Najmä v prípade opravy vozidla platí, že používať najlacnejšie diely sa nie vždy oplatí. Niekedy to skomplikuje alebo predraží opravu až tak, že majiteľ auta si najbližšie rozmyslí, aké diely použije…

Originálne náhradné diely (OEM parts)

Originálne náhradné diely sú vyrábané priamo výrobcom vozidla, alebo dodávané pod jeho značkou. Väčšinou sú to tie diely, s ktorými vozidlo vyšlo z výrobnej linky. Originálne náhradné diely by mali niesť záruku kvality značky, pod ktorou sa používajú.

Kedy sa odporúča použiť originálne náhradné diely?

Neexistuje žiadny zákonný príkaz, kedy a aké diely má majiteľ vozidla používať. Originálne náhradné diely sa odporúčajú najmä pri oprave karosárskych nehôd, resp. v prípade poistných udalostí, ak Vám to umožňujú poistné podmienky. Originálne karosárske diely môžu mať lepšie deformačné zóny a tým pádom sa od nich očakáva väčšia bezpečnosť. Taktiež sa originálne diely používajú v prípade prenájmu alebo leasingu vozidla, aby sa čo najmenej znížila ekonomická a účtovná hodnota vozidla.

Kedy sa odporúča použiť alternatívne neoriginálne diely?

Samozrejme v prípadoch, keď je to lepšie pre našu finančnú situáciu, alebo máte staršie vozidlo, kde je z ekonomického hľadiska neefektívne použitie originálnych dielov. Alternatívne diely nám ponúkajú možnosť väčšieho výberu medzi cenou, kvalitou alebo vlastnosťami počas jazdy. Každý majiteľ vozidla by sa mal rozhodnúť sám podľa vlastného presvedčenia, nie je na škodu ale získať čo najviac informácií, alebo nechať si poradiť od odborníkov z danej oblasti.